Poštovani,

prilogu vam šaljem obavijest vezano za prekid vaše edukacije.

Kranj, 29.01.2019

Dragi kolegice i kolege,

obavještavamo vas da je Učiteljsko vijeće EIRT postavilo nove uvjete vezane za prekid edukacije, kojeje Savjet EIRT donio u aneksu Pravilnika o kriterijima i uvjetima za stjecanju naziva psihoterapeut RT.  Predviđeno je da se u slučaju prekida edukacije kraćeg od dvije godine, edukacija može nastaviti sa slijedećom skupinom isključivo od početka praktikuma one godine edukacije u kojoj je došlo do prekida. Praktikumi se plaćaju bez obzira da li ih polaznik ponavlja ili ne.

Ukoliko je prekid duži od dvije godine, edukaciju je  moguće nastaviti jedino uključivanjem od početka faze u kojoj je došlo do prekida.To znači od BIT ukoliko je edukacija prekinuta u I. Fazi odnosno od I. seminara 3. godine ukoliko je edukacija prekinuta u II. Fazi.

Za vas koji ste već u prekidu vrijedi prijelazni period u kome ste do 31.12.2019. godine dužni ispuniti sve uvjete za upis u slijedeću godinu edukacije. Ukoliko uvjete do tada ne ispunite i za vas vrijede navedene odredbe pravilnika.

Ukoliko vam je u stjecanju uvjeta za nastavak potrebna pomoć, postoji mogućnost da se već sada uključite u praktikume one godine edukacije u kojoj niste ispunili sve propisane zahtjeve. Uključivanje u praktikume je moguće jedino uz plaćanje bez obzira koliko ste ih kvantitativno odradili. Ukoliko se u godinu, na kojoj još radite, želite uključiti od početka, što znači od seminara za vas će cijena seminara biti umanjena za 50%.

Molimo vas da nas o namjerama da se uključite u praktikume ili seminare čim prije obavijestite kako bi vas rasporedili u raspoložive skupine.

U nadi da ćemo našu suradnju nastaviti i u buduće, srdačno vas pozdravljamo.

Voditeljica  Učiteljskog vijeća EIRT                                                                     Direktorica

Bosiljka Lojk                                                                                                            Mirjana Palčič Bubnič