Emina Šarić
dipl. soc.rad.

Lokacija: Kakanj
Kontakt: 061/398-086 / saric30emina@gmail.com
Mogućnost savjetovanja: uživo i online
Status u edukaciji: edukantica 4.godine

Matea Kegelj
psiholog

Lokacija: Mostar
Kontakt: 063/689-768 / matea.kegelj@gmail.com
Mogućnost savjetovanja: uživo i online
Status u edukaciji: edukantica 4.godine

Maja Perić
psiholog

Lokacija: Mostar
Kontakt: mmaja.peric@gmail.com
Mogućnost savjetovanja: uživo i online
Status u edukaciji: vježbenik psihoterapije pod supervizijom

Marijana Barišić
psiholog

Lokacija: Mostar
Kontakt: 061 227 644 / marijana.barisicc@gmail.com
Mogućnost savjetovanja: uživo i online
Status u edukaciji: vježbenik psihoterapije pod supervizijom

Katarina Šimić
dr. sc. doc.

Lokacija: Mostar
Kontakt: katarina.simic@fpmoz.sum.ba
Mogućnost savjetovanja: uživo i online
Status u edukaciji: edukantica 4. godine

Marija Gavran
psiholog

Lokacija: Posušje
Kontakt: 063/138-421 / mg9995@gmail.com
Mogućnost savjetovanja: uživo i online
Status u edukaciji: edukantica 4. godine

Ana Kukec Pantner
mag.act.soc.rada

Lokacija: Sarajevo
Kontakt: 061/316-665 / ana.kukec.pantner@gmail.com
Mogućnost savjetovanja: uživo i online
Status u edukaciji: edukantica 4. godine

Belma Ćeranić
dipl. soc. rad.

Lokacija: Sarajevo
Kontakt: 061/219-559 / belmasirbubalo@gmail.com
Mogućnost savjetovanja: uživo i online
Status u edukaciji: edukantica 4. godine

Marijana Barać
psiholog

Lokacija: Široki Brijeg
Kontakt: 063/464-666 / marijana.mikulic6@gmail.com
Mogućnost savjetovanja: uživo i online
Status u edukaciji: edukantica 4. godine

Silvija Jurčević
psiholog

Lokacija: Tomislavgrad
Kontakt: 063/473-994
Mogućnost savjetovanja: uživo i online
Status u edukaciji: vježbenik psihoterapije pod supervizijom

Mario Brkić
psiholog

Lokacija: Ljubuški i Međugorje
Kontakt: 063/872-266
Mogućnost savjetovanja: uživo i online
Status u edukaciji: edukant 4.godine

Katarina Mikulić
psiholog

Lokacija
Kontakt: 063-949-774 / katarinaa.47@gmail.com
Mogućnost savjetovanja: online
Status u edukaciji: edukant 4.godine

Antonija Bubalo
prof. hrv. i eng. jezika sa završenom Propedeutikom psihoterapije

Lokacija: Ljubuški
Kontakt: 063/481-677 / antonija.prlic@gmail.com
Mogućnost savjetovanja: uživo i online
Status u edukaciji: edukantica 4.godine

Danijela Alilović
mag.ing.techn.alliment sa sa završenom Propedeutikom psihoterapije

Lokacija: Ljubuški
Kontakt: 063/807-909 / alilovic.danijela91@gmail.com
Mogućnost savjetovanja: uživo i online
Status u edukaciji: edukantica 4.godine

Šeki Talović
psiholog

Lokacija: Zavidovići
Kontakt: 061/835-281 / seki_tal@hotmail.com
Mogućnost savjetovanja: uživo i online
Status u edukaciji: edukant 4.godine

fra Slaven Brekalo
dipl. teol. sa završenom Propedeutikom psihoterapije

Lokacija: Tomislavgrad
Kontakt: 063/528-154 / slavenbrekalo@gmail.com
Mogućnost savjetovanja: uživo i online
Status u edukaciji: edukant 4.godine